Malé větrné elektrárny

pro RD a firmy

Větrná energie se stále stává více populární. Dříve byly malé větrné elektrárny typické pro chaty, chalupy a zahradní osady, ale nyní se více využívají i pro rodinné domy, farmy a menší firmy. Věděli jste, že navíc kombinace větrné a solární energie je velmi efektivní? Větrný generátor zvyšuje výkon systému i za špatného počasí a v noci.

Nabízíme dodávky montáže špičkových větrných elektráren

Savoniova turbína

Výkon:1.0 kW
Turbína:Savoniova
Startovací rychlost větru:4 m/s
Stožár:6m

Savoniova turbína

Výkon:3.0 kW
Turbína:Savoniova
Startovací rychlost větru:4 m/s
Stožár:6m

Vrtulová turbína

Výkon:8.0 kW
Turbína:Vrtulová
Startovací rychlost větru:3 m/s
Stožár:12m

Tyto větrné elektrárny lze použít i v kombinaci s fotovoltaickou elektrárnou s paralelním připojením na baterie.

Uvažujete o pořízení větrné elektrárny?

1. Při zvažování malé větrné elektrárny začněte mapováním větrných podmínek pomocí meteostanice s anemometrem a větrné mapy Ústavem fyziky atmosféry AV ČR. Ty poskytnou data jako průměrná rychlost větru a roční výroba energie pro konkrétní místo. Nesmí se však opomenout faktory jako je výška umístění turbíny a specifikace krajiny nebo nestálost větru, kterou ovlivňuje denní a noční cyklus. Generátor lze umístit na zem nebo na střechu s využitím antivibračních dílců. 

2.  Máte již analýzu prostředí hotovou? Při výběru větrné elektrárny nás zajímají dále hodnoty jako startovací vítr, účinnost a teoretický dosažitelný výkon. V současnosti jsou na trhu elektrárny s vertikálními (Darrierova a Savoniova) a horizontálními turbínami (vrtulové) o výkonech od 100w po několik kilowatů.

Savoniova turbína

Startovací vítr 2,5-4 m/s
Účinnost 20%

 

Darrierova turbína

Startovací vítr 3-4 m/s
Účinnost 35%

 

Vrtulová turbína

Startovací vítr 2,5-3 m/s
Účinnost 43%

 

3.  Volba vhodného výkonu je velice důležitá k získání tíženého efektu. Je třeba se pečlivě seznámit datovými listy, kdy výkon, který uvádí výrobci je vždy uvažován jako optimální, příklad že je turbína umístěna 10 m nad překážkami v rádiusu 100 m, o síle větru 10 m/s apod. Výška umístění je taktéž důležitá z důvodu vyvarování se turbulentního proudění, které způsobují překážky (domy, stromy, …) ale hraje zde i svou roli terén a jeho drsnost. Při splnění průměrných podmínek, které v ČR jsou (rychlost větru 3,5 – 4 m/s) lze vyrobit s malou větrnou elektrárnou o výkonu 1 kW i 2 MWh/rok.

4.  Provozování větrné elektrárny můžeme:

  • bez připojení k elektrické síti, kdy vyrobená energie je k přímé spotřebě nebo může nabíjet baterie či ohřívat vodu v bojleru,
  • s jejím připojením do sítě a využit ji jako doplňkový zdroj k fotovoltaické elektrárně či nadvýrobu (přetoky dodávat do sítě).

5.  Ač se stavba větrné elektrárny nabízí k svépomocné realizaci, není to zase tak jednoduché a zejména při komunikaci s dotčenými odbory při realizaci elektrárny a vypracování projektové dokumentace či zprávy ke zhodnocení vlivu na životní prostředí EIA. Nestačí pouze zajistit pouze povolení stavebního úřadu, ale neobejdeme se např. bez souhlasného stanoviska Odboru památkové péče, Odbor územního plánování a rozvoje, Odbor životního prostředí, Odbor vodního a lesního hospodářství a jiné. Orgány se vyjadřují např. zda větrná elektrárna není v koridoru tažných ptáků, neničí ráz krajiny, není v CHKO či by mohl narušit letecký provoz. Při vyšších výkonech a připojení k síti je třeba uzavřít smlouvu s distributorem a ERÚ.

Sousedi také hrají velkou roli. Jejich argumentace hluku a případných odlesků bývá často lichá. Díky kompozitním materiálům a matným nátěrům a důmyslného uložení rotoru bývá hluk 50 dB při větru 10 m/s což je hodnota hovoru a při větrech nižších kolem 40 dB – hodnota tichého hovoru. Ale selským rozumem lze říci, že při silnějším větru, vichru není rozpoznatelné, zda slyšíte rotor či vítr samotný. Stavební povolení není vyžadováno u elektráren, které mají v případě vrtulového generátoru průměr rotoru 2m, do výkonu 1 kW a výšky stožáru 10 m.

6.  Údržba a pozáruční servis, protože větrná elektrárna bohužel není bezúdržbová a je vhodné provádět pravidelné kontroly, které zahrnují dotažení šroubů, promazání pohyblivých částí a kontrola těsnění, kterým by mohl unikat olej.

Nezávazně nám napište

získejte od nás zdarma individuální poradenství

Vaše data jsou v bezpečí. Správcem osobních údajů je BK Instal.

Exkluzivní nabídka

Fotovoltaický ohřev vody

v rámci dotace Nová zelená úsporám

Pouze za 1 Kč!

Státní dotace až 90 000 Kč
Jednoduchá a rychlá instalace
Minimální papírování